logo musica HIS
 

Sólisté

Jan Adamus - hoboj, anglický roh
Edita Adlerová - mezzosoprán
Igor Ardašev - klavír
Radek Baborák - lesní roh
Jiří Bárta - violoncello
Jiří Bělohlávek - dirigent
Alexander Besa - housle
Iva Bittová - zpěv, housle
Vladislav Bláha - kytara
Anda-Louise Bogza - soprán
Jana Boušková - harfa
Karla Bytnarová - mezzosoprán
Jitka Čechová - klavír
Vitězslav Černoch - housle
Tomáš Černý - tenor
Gabriela Demeterová - housle
Karel Dohnal - klarinet
Kamil Doležal - klarinet
Emil Drápela - klarinet
Eva Dřízgová - soprán
Markéta Dvořáková - mezzosoprán

Kateřina Englichová - harfa

Luboš Fait - kontrafagot
Michaela Fukačová - violoncello
Bena Havlů - xylofon
Věra Heřmanová - varhany
Josef Horák - basklarinet
Jitka Hosprová - viola
Jiří Hošek - violoncello
Michal Hromek - kytara
Jakub Hrůša - dirigent
Tomáš Jamník - violoncello

Roman Janál - baryton
Martina Janková - soprán
Ivo Kahánek - klavír
Martin Kasík - klavír
Jiří Kollert - klavír
Karel Košárek - klavír
Hana Kotková - housle

Magdaléna Kožená - mezzosoprán
Ivan Kusnjer - baryton
Marián Lapšanský - klavírista
Zdeněk Mácal - dirigent
Jana Macharáčková - klavír
Michal Mašek - klavír
Bohuslav Matoušek - housle 

Petr Matuszek - baryton

Ivan Moravec - klavír
Miriam Němcová - dirigentka
Petr Nouzovský - violoncello

Libor Nováček - klavír
František Novotný - housle
Jan Novotný - klavír

Tomáš Ondrušek - bicí
Jan Ostrý - flétna
Dagmar Pecková - mezzosoprán
Hana Pecková - soprán
Štěpán Rak - kytara

Adam Skoumal - klavír
Vit Spilka - klarinet
Jiří Stivín - flétna

Jana Sýkorová - mezzosoprán

Milan Svoboda - klavír

Simona Houda-Šaturová - soprán
Jan Škrdlík - violoncello
Yvona Škvárová - mezzosoprán
Miron Šmidák - klavír
Pavel Šporcl - housle
Monika Štreitová - flétna

Gabriela Tardonová - dirigentka
Tomáš Thon - varhany
Jaroslav Tůma - varhany
Jan Vacík - tenor
Ludmila Vernerová - soprán
Vilém Veverka - hoboj
Emil Viklický - klavír
Tomáš Víšek - klavír
Jiří Vodička - housle
Lukáš Vondráček - klavír 

 

osa MK Praha NCHF Bärenreiter Praha
© Copyright 2011 musica.cz