logo musica HIS

Hudební informační středisko, o.p.s.

logo HIS

 IAMIC

člen IAMIC   Mezinárodní asociace hudebních informačních středisek 

Kontakt

Hudební informační středisko, o.p.s. 
Besední 3, 118 00 Praha 1  mapa 

Tel: kancelář, redakce - 257 312 422, 777 753 217 
       archiv - 257 313 717
E-mail: his@musica.cz

 

Hudební informační středisko, o.p.s. je nezisková organizace, jejímž posláním je informovat o českém hudebním životě a propagovat současnou českou hudební tvorbu na domácí i mezinárodní úrovni.

Činnost
HIS shromažďuje dokumentaci o českých soudobých skladatelích, hudebnících a událostech, vede archiv notnahrávek, zprostředkuje kontakty, poskytuje informace o českém hudebním životě, pořádá přednášky, kurzy, koncerty, festival Contempuls, prodává CD a vydává publikace (viz níže).

Zdroje financování
HIS poskytuje své služby díky grantům Ministerstva kultury ČR, hlavního města Prahy, Nadace Český hudební fond a z jiných veřejných zdrojů.

Publikace
1. Czech Music Quarterly - čtvrtletník v angličtině
2. HIS VOICE - dvouměsíčník v češtině
3. Český hudební adresář (vychází jako součást "Muzikontaktu")

Dokumentace a archiv
Veřejný archiv HIS disponuje největší sbírkou partitur děl českých skladatelů vzniklých převážně od r. 1945 do současnosti. Dále v něm najdete CD, LP a magnetofonové nahrávky s hudbou českých soudobých skladatelů, knihy, časopisy a kopie článků. HIS je v kontaktu s knihovnami, vydavateli, organizátory festivalů a pod. v ČR a poskytuje všestranný informační servis o české vážné hudbě. HIS rozvíjí databázi děl českých skladatelů, jejíž část je přístupná na internetu pod adresou: www.musicbase.cz. Na stránkách HIS též najdete seznamy úmrtí hudebníků, výročí, kalendář koncertů, zprávy a další informace.

Zaměstnanci a spolupracovníci  

Miroslav Pudlák - ředitel 
Jindřich Bajgar - informace 
Matěj Kratochvíl - redaktor časopisu HIS VOICE 
Petr Bakla - redaktor časopisu Czech Music Quarterly
Petr Ferenc - archivář, redaktor
Ondřej Čihák - správce databáze
Nina Koubová - manažerka 

Výroční zpráva HIS 2013

 

osa MK Praha NCHF Bärenreiter Praha
© Copyright 2011 musica.cz