logo musica HIS
 

Intepretační soutěže

Crescendo Summer Institute 2015

Mezinárodní interpretační kurzy - Crescendo Summer Institute - se konají od 20. července do 3. srpna v Tokaji (Maďarsko). Mohou se účastnit studenti z mnoha interpretačních oborů, včetně jazzové hry, řízení sboru, hry Bachových skladeb, pěveckých doprovazečů apod. Přihlášky je možno posílat průběžně až do začátku kurzů, informace zde

Studijní a stipendijní programy při Atlanta Music Festival 2015 v New Yorku

U příležitosti konání dalšího ročníku Atlanta Music Festival 2015 jsou vyhlášeny studijní a stipendijní (postgraduální) programy v těchto kategoriích - pro jednotlivé komorní a orchestrální hráče, soubory soudobé hudby, zájemce o používání nejnovějších hudebních technologií, klavíristy, skladatele, dirigenty, operní sólisty i korepetitory. Stipendijní programy zahrnují kompletní finanční krytí výuky, ubytování a stravování na dobu 4 týdnů. Uzávěrka přihlášek: 12. ledna, 2015. Podrobné informace a podmínky jsou stažitelné zde

Mezinárodní interpretační soutěž Maria Callas Grand Prix 2015

39. ročník soutěže je určen pro mladé pianisty do 32 let. Pořadatel: Michael Cacoyannis Foundation ve spolupráci s Athenaeum International Cultural Centre. Uzávěrka přihl.: 20. leden 2015. Informace a přihlášky zde 

Pianista roku 2015

3. ročník soutěže Pianista roku je vyhlášen společností Petrof a kavárnou New York Café. Přihl.: do 9. ledna 2015, výběrové kolo: 16. 1. 2015. Soutěž má šest kol a bude probíhat od 1. 2. do 29. 3. 2015. Přihlášky a další informace zde

Klavírní soutěž SANTANDER INTERNATIONAL PIANO COMPETITION 2015

18. ročník mezinárodní klavírní soutěže v Santanderu (Španělsko) - viz Santander International Piano Competition - se bude konat ve dnech 25. července až 5. srpna roku 2015. Podm.: klavíristé nar. 1983 a poté. Uzávěrka přihl.: 10. prosince 2014. Předvýběr soutěžících do vlastní soutěže o 20 účastnících se uskuteční v březnu a dubnu v Madridu, Moskvě, New Yorku a Paříži. Informace a přihlášky zde

Mezinárodní interpretační soutěž ARD v Mnichově

64. ročník interpretační soutěže Bavorského rozhlasu ARD 2015 v Mnichově se uskuteční 31. 8. - 18. 9. 2015 v těchto oborech: zpěv, flétna, klavírní duo, trombón.  Věkový limit:  nar. mezi 1986 - 1998 (sólisté), celkový věk klavírního dua - max. 60 let (individuálně do 35 let). Uzávěrka přihl.: 31. březen 2015. Informace a přihlášky zde

Flétnová soutěž v Bukurešti - Jeunesses International VIOLIN Competition 2015

22. ročník Mezinárodní soutěže Jeunesses International Music Competition 2014 je určen houslistům a bude se konat v Bukurešti od 16 až 23. května 2015. Soutěží se ve 3 věkových kategoriích: do 14, do 18 a od 18 do 30 let. Termín přihlášek: 1. března 2015. Více informací a přihlášky zde

 

Soutěž pro mladé klavíristy v Clevelandu

Mezinárodní klavírní sdružení ze severního Ohia pořádá v roce 2015 další ročník pianistické soutěže (13. až 22. květen). Termín přihl.: 1. prosinec 2014. Věk účastníků: 12 - 18 let. Podmínky a přihlášky zde 

Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně

Ve dnech 21.- 26. září 2014 proběhne na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 20. ročník Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka, tentokrát v oborech flétna a klarinet. Pořadatelé: Hudební fakulta JAMU a Nadace L. Janáčka, konečný termín podání přihl.: do 30. 5. 2014 (spolu se správním poplatkem: 2.500,-Kč). Informace a přihlášky zde

osa MK Praha NCHF Bärenreiter Praha
© Copyright 2011 musica.cz